Naujausi vyriausybės ir savivaldybių teisės aktų projektai (2021-10-29)

MINISTERIJOS

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

1. Įstatymo projektas 21-31727, 2021 m. spalio 29 d.
Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso Nr. I-1628 1, 7, 8, 81, 82, 83, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 26, 30, 32 ir 38 straipsnių pakeitimo, 39 straipsnio pripažinimo netekusiu galios, įstatymo priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 84, 85, 91, 391 ir 392 straipsniais įstatymo pakeitimo projektas

2. Įstatymo projektas 21-31728, 2021 m. spalio 29 d.
Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 12 straipsnio įstatymo pakeitimo projektas

3. Įstatymo projektas 21-31729, 2021 m. spalio 29 d.
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 101, 393, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 459, 463, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

4. Nutarimo projektas 21-31730, 2021 m. spalio 29 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso Nr. I-1628 1, 7, 8, 81, 82, 83, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 26, 30, 32 ir 38 straipsnių pakeitimo, 39 straipsnio pripažinimo netekusiu galios, įstatymo priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 84, 85, 91, 391 ir 392 straipsniais įstatymo pakeitimo, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 12 straipsnio įstatymo pakeitimo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 101, 393, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 459, 463, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas


© Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija