Energetikos ministerija 2022-07-15 registravo įsakymo projektą „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-01-13-01 „Diegti pažangias technologijas, palaipsniui pereinant prie mažesnio iškastinio kuro naudojimo, teikiant prioritetą vandenilio technologijoms“ aprašo patvirtinimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/cbad1621042611edbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=2e7cde18-e9a0-4b05-b0d2-382445dd73a6)

Šiuo projektu numatyta skatinti „žaliojo“ vandenilio gamybą (nauji pajėgumai) ir jo panaudojimą transporte (l/automobiliai, autobusai, sunkvežimiai).

Transporto priemonių įsigijimas nefinansuojamas.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 6 000 000 eurų (šeši milijonai eurų). Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

Pareiškėjas įsipareigoja pagaminti tam tikrą „žaliojo“ vandenilio kiekį, kuris turi būti sunaudotas transporte – papildomi balai skiriami, jei pagamintas vandenilis bus naudojamas viešajame transporte.

Pareiškėjas turės turėti partnerį (ius), kuris(ie) sunaudos visą pagamintą vandenilį transporte, t.y. “Privaloma bent viena partnerystės sutartis su  įmone „žaliojo“ vandenilio panaudojimo lengvuosiuose automobiliuose ir (ar) autobusuose ir (ar) sunkiasvoriame transporte, kuri galiotų ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos arba pareiškėjas pats turi transportą, ir naudos „žaliąjį“ vandenilį lengvuosiuose automobiliuose ir (ar) autobusuose ir (ar) sunkiasvoriame transporte.“

Kartu su partnerystės sutartimi pateikiami dokumentai, įrodantys „žaliojo“ vandenilio panaudojimo galimybes lengviesiems automobiliams ir (ar) autobusams ir (ar) sunkiajam transportui;

Pastabas galima teikti iki 2022-07-29.

Priemonė ganėtinai sudėtinga. Pagaminti vandenilį ne pati sunkiausia užduotis, bet reikės surasti partnerį, kuris turėtų vandeniliu varomų tr. priemonių.

Bet tai sudaro galimybes, atnaujinant viešojo transporto priemones pagal įvairias kitas paramos  priemones (KKP, RRF ir pan.), planuoti pirkti vandeniliu varomus autobusus, kuriuos pareiškėjas (gamintojas) aprūpintų H2 degalais.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka