LKVA

APIE ASOCIACIJĄ

ABOUT ASSOCIATION     English

Lietuvos keleivių vežimo asociacija (LKVA) įsteigta 2018 m. lapkričio 27 d., siekiant skatinti keleivių vežimą įvairiomis visuomeninio susisiekimo transporto priemonėmis.

Asociacijos svarbiausias tikslas– optimaliai derinti keleivių vežėjų interesus, sutelkus dėmesį, pastangas ir iniciatyvas teikti kokybiškas ir keleivių interesus atitinkančias paslaugas, taip pat ugdyti keleivių ir vežėjų sąmoningumą, tarpusavio supratimą bei visapusišką bendradarbiavimą su įvairiomis valstybės ir savivaldos institucijomis.

Asociacija yra nepriklausoma, savanoriška, nepolitinė, ne pelno siekianti visuomeninė keleivių vežimo asociacija, kurios nariais gali būti keleivių vežimo visomis transporto rūšimis veikla užsiimantys juridiniai asmenys, taip pat kiti juridiniai asmenys, susiję su įvairių keleivių vežimo paslaugų teikimu.

Šiuo metu Asociacija vienija 16 tiek savivaldybių kontroliuojamų, tiek privačių keleivius vežančių bendrovių. Asociacijos narių apyvarta 2018 metais buvo 98 mln. Eur, jų įmonėse dirbo virš 3300 darbuotoju.

Pagrindiniai asociacijos tikslai:

  • vienyti savo narius, siekiant plėtoti keleivių vežimo veiklą, teikti kokybiškas ir keleivių poreikius atitinkančias vežimo paslaugas, siekti keleivių vežimo veiklos efektyvumo, ekologijos standartų diegimo ir laikymosi;
  • derinti įvairių transporto priemonių naudojimo galimybes, dalyvauti derinat miestų darnaus judumo projektinius pasiūlymus;
  • atstovauti Asociacijos narių teisėms įvairiose institucijose, teikti pasiūlymus dėl keleivių vežimo teisinio reguliavimo, strategijų, programų, įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų ir kt.

Asociacijai ir jos nariams atstovauja didelę patirtį keleivių vežimo srityje turintys specialistai, dirbantys tiek miestų ir rajonų savivaldybių kontroliuojamose, tiek privačiose bendrovėse, kurių praktinės ir teorinės žinios gali būti naudingos rengiant teisės aktų projektus, darnaus judumo planus, organizuojant įvairius renginius ir  siekiant visų viešojo transporto rūšių  harmoningos plėtros Lietuvoje.

Lietuvos keleivių vežimo asociacija yra pasirengusi konstruktyviam darbui ir dalykiškam dialogui, tikisi būti naudinga plėtojant geresnes ir labiau prieinamas viešąsias keleivių vežimo paslaugas.

Lietuvos keleivių vežimo asociacija 2019 m. gegužės mėnesį tapo Alternatyvių degalų ir infrastuktūros asociacijos (ADIA) asocijuota nare, o 2019 m. birželio mėnesį – Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) nariu.

Prezidiumo  2019-07-30 sprendimu UAB „Emtra“ tapo 15-ąja Lietuvos keleivių vežimo asociacijos nare. UAB „Emtra“ įkurta 1997 m. vasario 13 d., turi 30 keleivinių transporto priemonių, joje dirba 39 darbuotojai. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas, autobusų stotis, autobusų nuoma. Pagrindinė veiklos teritorija – Radviliškio rajono savivaldybė.

UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas“ į Lietuvos keleivių vežimo asociaciją priimta 2019 m. rugsėjo 24 d. vykusiame Prezidiumo posėdyje. Tai jau 16-asis asociacijos narys. Bendrovė įkurta 1992 m. vasario 26 d., turi 19 keleivinių transporto priemonių, joje dirba 43 darbuotojai, o pagrindinė veikla – keleivių vežimas vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais. 

ABOUT ASSOCIATION

 

 

Mūsų partneriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esame asociacijose