Aptartos atnaujintos NEKSVP transporto sektoriaus priemonės

Aptartos atnaujintos NEKSVP transporto sektoriaus priemonės

Aplinkos ministerija, bendradarbiaudama su „Europos klimato iniciatyvos 2020“ projekto rengėjais, transporto sektoriaus specialistus pakvietė į nuotolinį atnaujinamo  Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (toliau – NEKSVP) pristatymo renginį....