Rugpjūčio 12 d. Šiaulius aplankė specialistai, ekspertai, verslininkai, politikai, kurie formuoja, daro įtaką ir praktiškai įgyvendina žaliąsias inovacijas Lietuvos transporto sektoriuje.

Kad toks svarbus susitikimas vyko miesto vežėjo įmonėje, lėmė tai, jog UAB „Busturas“ asirinko strateginę kryptį ir tai viešai deklaravo kalbant apie alternatyvius degalus, kuriais varomi miesto autobusai. Kitaip tariant, šiuo metu apie 70 proc. miesto autobusų yra draugiški aplinkai, t. y. varomi gamtinėmis dujomis. Planuojama, kad artimoje ateityje tokiais taps visi. Primename, kad gamtinės dujos būna suslėgtos (CNG, SGD – liet.) arba suskystintos (LNG, SkGD – liet.) – atšaldytos iki – 160 0C. Pagrindinis privalumas naudojant gamtines dujas transporto kuro sistemose – ekologiškumas ir kaina.

Diskusijoje apie tai, kodėl šiame etape gamtines dujas naudojantis transportas yra geriausia pereinamojo laikotarpio alternatyva, dalyvavo L. Sabaitienė (LR energetikos ministerijos viceministrė), A. Sakavičius (LR energetikos ministro patarėjas), G. Talačkaitė (LR energetikos ministerijos vyr. specialistė), J. Ratkevičiūtė ir A. Salapėta (ministerijos specialistai), V. Valentukevičius (UAV „Viva Grid“ direktorius), V. Korsakas (UAB „SG dujos“ generalinis direktorius, Alternatyvių degalų ir infrastruktūros asociacijos prezidentas), M. Čižas (UAB „SG dujos“ finansų konsultantas), D. Juozapavičius (UAB „SG Dujos“ direktorius technikai), V. Seirackas (UAB „Busturas” generalinis direktorius), S. Gedaminskas (UAB „Busturas“ generalinio direktoriaus pavaduotojas), R. Tijūnaitienė (UAB „Busturas” Plėtros ir marketingo skyriaus vadovė).

Klimato kaitos pokyčiai, griežtesni reikalavimai ES ekologiniams standartams ir ypač miesto transportui, spartesnė GD/CNG/HCNG/LNG transporto priemonių gamybos plėtra, taigi ir aktyvesnis viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas taikant inovacijas Lietuvos transporto rinkoje, pvz., investicijos į sumanios užpildymo infrastruktūros diegimą, štai pagrindinės varomosios proceso jėgos. Vis dėlto tenka konstatuoti, kad kol kas infrastruktūros plėtra bei moksliniai tyrimai vyksta tik privačiomis lėšomis. Ne paslaptis, kad plėtrai įtakos turėjo ir vietos politiniai sprendimai, tokie kaip akcizo gamtinėms dujoms naudojamoms vidaus degimo varikliams, panaikinimas nuo 2018 m. sausio 1 d.

Tokios ir panašios temos įgauna pagreitį, nes mūsų šalyje vien transporte sunaudojamų gamtinių dujų kiekis pasiekė apie 10 mln. kub. m per metus, autobusų, varomų dujomis skaičius Lietuvos parkuose artėja prie 300. Vykstanti diskusija, pasidalijimas patirtimi, įmonių lankymas vyksta lygiagrečiai su inovacijomis šiame sektoriuje.

Miestuose daugėja ir transporto priemonių, varomų alternatyviais degalais. UAB „Busturas“ tikisi, kad bendri projektai ateityje įmonei suteiks galimybę išbandyti ir praktiškai pritaikyti naujus kuro mišinius, pvz., gamtinių dujų ir vandenilio mišinį (hidrometaną), kas ne tik leis optimizuoti išlaidas degalams, bet ir mažinti aplinkos taršą bei triukšmingumą.

Vandenilis dėl savo unikalių savybių kartu su biometano dujomis neabejotinai yra laikomos vienu svarbiausiu ateities energetikos šaltiniu. Beje, vandenilis yra viena švariausių alternatyvių degalų rūšių. Lyginant su elektra varomų transporto priemonių plėtra šiuo metu vandenilio ir biometano mišiniais varomi automobiliai turi realią galimybę būti eksploatuojami plačiau ir sparčiau dėl to, kad galima lanksčiai pritaikyti jau esamas degalines. Tuo metu elektromobilių įkrovimo infrastruktūra išlieka menkai išplėtota, jau nekalbant apie netobulą elektros akumuliavimo įrangą bei viso elektromobilių gamybos, eksploatavimo ir utilizavimo ciklo aplinkosauginius aspektus.

Bendrovės „Busturas“ informacija ir nuotrauka

eBus.lt