Šįkart Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidiumo nariai rinkosi Kaune. Svarstytos aktualiausios problemos, taip pat nagrinėti dviejų įmonių priėmimo į asociaciją klausimai.

Šiuo metu vežėjams, vežantiems keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais, itin aktualios rengiamos leidimų išdavimo taisyklės. Asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis pristatė susiklosčiusią situaciją, kalbėjo apie asociacijos pateiktus pasiūlymus, atliktus veiksmus, informavo apie rugsėjo pradžioje įvykusį susitikimą su Konkurencijos tarybos pirmininku. „Šiuo metu svarbiausias klausimas mums – pereinamasis laikotarpis, per kurį įmonės galėtų pasirengti naujai tolimojo susisiekimo reguliavimo tvarkai“, – sakė G. Nakutis.

Susirinkę vežėjai aptarė dabartinę situaciją, tarėsi, kokie turėtų būti tolesni keleivių vežėjų žingsniai. „Susisiekimo ministerijoje įvyko valdžios pasikeitimas, manau, turėtume inicijuoti susitikimą su naujaisiais ministerijos vadovais. Žinoma, susitikimui reikėtų labai gerai pasiruošti. Sprendimai iki šiol buvo priiminėjami labai forsuotai, turime žinoti, kas mūsų laukia“, – pabrėžė bendrovės „Kautra“ generalinis direktorius Linas Skardžiukas.

Bendrovės „Kauno autobusai“ atstovas Karolis Dekeris priminė, jog, kalbant apie susisiekimą regionuose, reikėtų klausti, ar valdžios atstovai atlikę ekonominius skaičiavimus. „Jei norima daryti permainas, reikia žinoti, ar dėl to nenukentės gyventojai, susisiekimas. Ar išliks nepelningi maršrutai“, – kalbėjo K. Dekeris.

Susirinkę asociacijos prezidiumo nariai tarėsi ir dėl kombinuotų keleivių vežimų Lietuvos geležinkeliais. G. Nakutis vėlgi pristatė situaciją, priminė priimtus įstatymus, taip pat – kokios grėsmės gali kilti vežėjams autobusais, kokias mato problemas.

2018 metų pabaigoje Seimas priėmė Transporto veiklos pagrindų įstatymo ir Geležinkelių transporto kodekso pataisas, kurios įteisino kombinuotus keleivių vežimus traukiniu ir autobusu. Keleivių vežėjai nebuvo įtraukti į konsultacijas šiuo klausimu, todėl jiems nežinomi tikrieji tikslai. Taip pat nesuprantama, kaip buvo galima įteisinti keleivio, nevažiavusio traukiniu, vežimą autobusu kombinuoto – dviejų transporto rūšių -maršruto atveju. Toks sprendimas prieštarauja sveikai logikai. Savivaldybių vežėjams kilo klausimų, kaip kombinuoti vežimai galėtų paveikti vietinį susisiekimą.

L.Skardžiukas atkreipė dėmesį į teisės aktuose nustatytus sampratų ypatumus, t.y. visi geležinkelių maršrutai Lietuvos teritorijoje yra prilyginti vietiniam susisiekimui, o kelių keleivių vežimas skirstomas į tolimąjį ir vietinį (miesto ir priemiestinį) susisiekimą. Jo nuomone nesuprantama, kodėl maršrutas Vilnius-Kaunas ar Vilnius-Klaipėda traukiniu yra vietinis, o autobusu – tolimasis maršrutas. Vežimas tas pats, o teisinis reguliavimas skirtingas.

Posėdžio dalyvių nuomone, tokie kombinuoti vežimai gali daryti neigiamą įtaką vežėjams, dirbantiems tolimojo ir vietinio susisiekimo maršrutuose, gali pažeisti savivaldybių teises organizuojant ir užtikrinant vietinį susisiekimą.

„Dar ne taip seniai keleiviai Vokietijoje buvo vežami vien tik geležinkeliu, jų monopolis atrodė nepajudinamas. Vis dėlto 2013-aisiais į rinką grįžo autobusai. Pas mus vis dar svarstoma, kaip suteikti prioritetą keleivių vežimui traukiniais“, – sakė bendrovės TOKS generalinis direktorius Arūnas Indrašius.

„Keleivių kombinuotų vežimų klausimą galima spręsti esamo maršrutinio tinklo ir dabartinių vežėjų pastangomis, nekuriant lygiagrečiai veikiančio autobusų maršrutų kombinuotais vežimais tinklo“, – sakė G.Nakutis

Vežėjai diskutavo, į ką derėtų atkreipti ypatingą dėmesį, teikė pasiūlymus. Pasak G. Nakučio, netrukus turėtų įvykti susitikimas su Susisiekimo ministerijos atstovais ir asociacija turės galimybę išsakyti savo poziciją.

Keleivių vežėjai taip pat aptarė artėjančią kelionę į Briuselyje vyksiančią „Busworld Europe“ parodą, kalbėjo apie būsimą programą.

G. Nakutis tai pat pristatė informaciją dėl biudžeto vykdymo, asociacijos pajamas bei išlaidas.

Keleivių vežėjai taip pat aptarė pastaruoju metu pasirodžiusius teisės aktų projektus dėl licencijavimo tvarkos, dėl Transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo bei kitus klausimus.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotraukos

eBus.lt