Niekam ne naujiena, kad pastaraisiais metais ypač padidėjo bendradarbiavimo tarp sektorių (viešojo ir verslo) svarba, o kartu ir realių gerosios praktikos pavyzdžių. Bendrąja prasme bendradarbiavimas suvokiamas kaip žmonių siekis darniai veikti su kitais žmonėmis, pasirengusiais padėti, paremti siekiant bendro tikslo. Ir jis atsiranda tik ten, kur yra pasitikėjimas ir bendradarbiavimo puses siekia bendros idėjos. Prasidėjęs ir vystomas bendradarbiavimas mikro lygmenyje (tarp atskirų žmonių), vystosi į mezo (tarp įmonių), ir tada pereina į sektorinį. Bendradarbiavimo rezultatai dažnai lemia inovacijų kūrimą regione, kas didina regiono konkurencingumą. Taigi sekantis etapas jau regioninis ar net nacionalinis, kuris turi tendenciją tapti tarptautiniu. Šioje vietoje pasakojimas įgaus ir praktinę vertę, nes įvardinsime pavadinimus tų, kurie yra pagrindiniai šio pasakojimo veikėjai.

UAB „Busturas“, kaip visiems žinoma – Šiaulių miesto vežėjas, miesto savivaldybės valdoma įmonė, kurio miesto parkas per artimiausiu metus taps labiausiai žalias. Ta prasme miesto autobusai bus varomi dujomis, dyzelinio kuro varomi autobusai miesto gatvėmis nebevažinės. Tokį tikslą dar prieš trejetą metų iškėlė įmonei miesto meras ir bendrovė šiuo klausimu yra finišo tiesiojoje. Tačiau tai dar ne viskas, šį kartą akcentas tame, kad tikslo siekime ir bendrame kelyje didžiulis vaidmuo tenka ir privataus sektoriaus atstovui – UAB „SG dujos“. Ši įmonių grupė yra suslėgtų gamtinių dujų kaip kuro rūšies pritaikymo Lietuvos transporte pradininkė, rinkos ir inovacijų lyderė, sėkmingai plėtojanti savo veiklą ir reikšmingai prisidedanti prie alternatyvaus kuro Lietuvoje plėtros. Natūralus klausimas kaip, kaip tai susiję su Šiauliais?

„SG dujos“ projektuoja, stato ir eksploatuoja gamtinių dujų (CNG/LNG) kompresorines stotis, kuriose miestų autobusai galėtų greitai ir patogiai užsipildyti kuro talpas bei važiuoti naudodami šį pigų ir ekologišką kurą. Infrastruktūrinis klausimas turi būti vystomas lygiagrečiai, nes būtent infrastruktūra yra esminis greitos ekologinio transporto plėtros veiksnys. Dar 2011 m. UAB „SG dujos“ savo lėšomis įkūrė suslėgtų gamtinių dujų gamybos bazę – kompresorinę stotį Šiauliuose. Ir tai buvo pradžia bendradarbiavimo, kuris įgavo pagreitį ir išsivystė iki to, jog šiais, 2019 metais, įmonė vėl investavo į minėtos kompresorinės plėtrą beveik 1 mln. Eurų. Šią iniciatyvą įmonė vysto kartu su Šiaulių banku, kuris prisidėjo prie projekto finansavimo.

Sąlygų sudarymas greitam autobusų užpildymui dujomis yra tai, kas sudaro prielaidas vystyti ekologiško transporto plėtrą. Ir tai nėra baigtinis bendradarbiavimas, jis vystomas toliau. Šiuo metu „SG dujos“ rengia naują investicinį projektą – vandenilio pritaikymo kasdieninėms transporto reikmėms modeliui, iki 20 proc. gamtinių dujų pakeičiant vandeniliu. Šiai dienai yra miestų Lietuvoje (Marijampolė, Telšiai ir Ukmergė), kuriuose miestų autobusų parkų autobusai naudoja iki 10 proc. vandenilio prisodrintas gamtines dujas (H2NG). Vandenilis yra viena švariausių alternatyvių degalų rūšių. Šio kuro CO2 išskyrimas yra minimalus.

2018 m. paskelbto autoritetingo kasmetinio KPMG automobilių rinkos tyrimo, jungiančio daugiau nei vieno tūkstančio rinkos profesionalų nuomonę, duomenimis, iki 2025 metų vandeniliu varomų transporto priemonių įsigalėjimas bus ryškiausia visos automobilių industrijos tendencija. Vandeniliu varomi automobiliai turi vieną esminį pranašumą prieš elektromobilius – tai galimybė jiems pritaikyti jau esamas degalines. Tuo metu elektromobilių krovimo infrastruktūra, tyrimo duomenimis, išlieka menkai išvystyta. Kaip išsivystys ši iniciatyva dar išgirsime, bet mero A. Visocko požiūris į ekologiška transportą, švarų miestą ir drąsą priimti iššūkius neabejotinai padeda plėtoti bendradarbiavimą tarp grynojo verslo, valdžios atstovų ir savivaldybė įmonių dėl viso regiono ne tik miesto žmonių ir paties regiono konkurencingumo.

„Busturo“ informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka