Birželio 17 d. įvyko Konkurencijos tarybos išklausymo posėdis apie įtariamą pažeidimą „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintų Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių ir Lietuvos transporto saugos administracijos veiksmų jas įgyvendinant atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“.

Primename, kad dar 2019 m. pabaigoje, Konkurencijos tarybą pateikė vežėjams tyrimo išvadas, kuriose Viešųjų subjektų priežiūros grupė pasiūlė:

  • pripažinti pažeidžiančiais Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 d. reikalavimus LTSA veiksmus, 2018 m. pratęsiant be konkurencingos procedūros sutartis su vežėjais;
  • nutraukti tyrimą dėl susisiekimo ministro įsakymu patvirtintų Leidimų išdavimo taisyklių atitikties Konkurencijos įstatymo 4 str. reikalavimams, nenustačius Konkurencijos įstatymo 4 str. pažeidimo;
  • įpareigoti LTSA ne vėliau kaip per 6 mėnesius nutraukti nurodytas sutartis, kurios pratęstos be konkurencingos procedūros su vežėjais, ir organizuoti konkurencingą procedūrą naujiems vežėjams parinkti.

Š.m. sausio mėnesį LKVA paprašė ir buvo įtraukta į bylą suinteresuotu asmeniu. Tyrimo išvadose paminėti keleivių vežėjai ir LKVA pateikė savo paaiškinimus.

Vykusiame virtualiame posėdyje Konkurencijos tarybos Viešųjų subjektų priežiūros grupės vadovė apibendrino gautus paaiškinimus, pasisakė vežėjų ir asociacijų LINAVA bei LKVA atstovai.

Asociacijos vardu kalbėjo prezidentas Gintaras Nakutis, asociacijos narių interesus gynė Advokatų profesinės bendrijos Černiauskas ir partneriai teisininkai, savo pateiktas teisines išvadas dėl Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo pristatė nepriklausomas ekspertas prof. hab. dr. Vilenas Vadapalas.

Konkurencijos taryba savo sprendimą paskelbs po mėnesio – 2020 m. liepos 15 d.

LKVA prezidento pasisakymo skaidres rasite čia.

LKVA informacija