Lietuvos keleivių vežimo asociacija (LKVA) kartu su Lietuvos nacionaline vežėjų automobiliais asociacija LINAVA, Lietuvos savivaldybių asociacija ir Lietuvos pramonininkų konfederacija  inicijavo susitikimą su naujuoju susisiekimo ministru Mariumi Skuodžiu, skirtą aptarti keleivių vežėjams aktualius klausimus. Susitikime dalyvavo šių organizacijų atstovai, taip pat ministerijos vadovybė ir kiti atsakingi darbuotojai.

LKVA priklausantys keleivių vežėjai po susitikimo su ministru susirinko pasidalinti įspūdžiais.

Pasak LKVA prezidento Gintaro Nakučio, susitikimas su susisiekimo ministru M. Skuodžiu inicijuotas dėl to, kad iki šiol vežėjai gaudavo labai mažai informacijos apie rengiamą reformą, buvo priversti kliautis nuogirdomis bei nuotrupomis.

„Mums, keleivių vežėjams, buvo nesuprantami reformos tikslai. Nevyko konsultacijos su visuomene, nebuvo aišku, kokie dabartinio tolimojo susisiekimo „trūkumai“ yra sprendžiami, jie nebuvo įvardinami, neatliktas reformos poveikio vertinimas savivaldybių ir valstybės biudžetams. Trūko ir pagrindimo, kokią naudą siūloma reforma atneš keleiviams, savivaldybei ir valstybei“, – sakė G. Nakutis.

Asociacijos prezidentas vylėsi, jog po susitikimo vyks daugiau diskusijų, bus atliktas poveikio vertinimas vartotojams, konkurencijai, regionams, valstybės ir savivaldybių biudžetams. G. Nakutis pasidžiaugė, jog atsižvelgta į asociacijų siūlymą sukurti tarpinstitucinę darbo grupę, į jos darbą įtraukti socialinius parnerius, dalintis su jais visa naujausia informacija.

Diskusijose dalyvavę keleivių vežėjai pritarė Savivaldybių asociacijos, asociacijos „Linava“, bendrovės „Kautra“ išsakytoms nuomonėms. Pasak „Kautros“ generalinio direktoriaus Lino Skardžiuko, didžioji problemų dalis iki šiol kildavo dėl vežėjų nesusikalbėjimo su valdžios institucijų atstovais, dėl to, kad į vežėjus nebuvo žiūrima kaip į lygiaverčius parnerius. „Mūsų ateitis tapo miglota, finansinės institucijos mūsų nebemato kaip patikimų partnerių. Dėl to mums sudėtinga dirbti“, – sakė L. Skardžiukas.

LKVA priklausančių keleivių vežėjų teigimu, jie liko patenkinti konstruktyviu susitikimu su naujuoju susisiekimo ministru M. Skuodžiu, kuris teigė išgirdęs keleivių vežėjų problemas, tikino, jog nepritars tolimojo susisiekimo reformai bei pakeitimams, kurie turėtų neigiamos įtakos keleiviams.

Dalyvavusių susitikime vežėjų nuomone, susisiekimo ministras pritarė idėjai kurti tarpinstitucinę darbo grupę, į kurią būtų įtrauktos suinteresuotas pusės – Susisiekimo, Vidaus reikalų ministerijų ir pavaldžių institucijų atstovai, taip pat – Savivaldybių asociacijos atstovai bei keleivių vežėjai. Pasak jų, ministras pabrėžė, jog labai svarbu, kad visi turėtų tą pačią informaciją, ją vienodai suprastų ir išgirstų vieni kitų argumentus.

G. Nakučio nuomone, susitikimas su M. Skuodžiu buvo produktyvus, vežėjai tikisi, kad ministras juos išgirdo ir situacija ateityje keisis iš esmės, keleivių vežėjai bus ne tik girdimi, bet ir išgirsti – tiek dabar, tiek ateityje.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka