Lietuvos keleivių vežimo asociacija pakvietė keleivių vežėjus aptarti neseniai paskelbtą Klimato kaitos priemonės 1.2.4.2 „Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“ finansavimo schemos projektą. Vežėjai išklausė ADIA atstovo Mariaus Čižo pateiktą informaciją, diskutavo apie projektą, pateikė pastabas ir pasiūlymus jam.

M. Čižas priminė, jog priemonei numatyta 27 mln. eurų. Finansavimo intensyvumas: 55 % tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama didelėms įmonėms; 60 % tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui – 10 mln. eurų.

Subsidijos dydį ribojantis aplinkosauginio efektyvumo kriterijus netaikomas. Paraiškos dalyvauti projekte priimamos 60 dienų nuo kvietimo paskelbimo datos, preliminari kvietimo paskelbimo data – 2021 m. birželis.

M. Čižas kalbėjo apie tai, kas keičiasi projekte, lyginant su ankstesne jo redakcija. Visų pirma, atsirado galimybė įkeisti įgyjamas transporto priemones. Tiesa, šioje nuostatoje esama kai kurių neaiškumų, vis dėlto akivaizdu, jog be įkeitimo KKT priemonė negalėtų veikti.

Pasak M. Čižo, šiek tiek keitėsi ir atrankos kriterijai. „Atsirado naujas parametras, už kurį galima gauti papildomų balų pareiškėjams, kurie sunaudos kuo daugiau degalų iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Aplinkosauginis efektyvumas (didesni ŠESD sutaupymai) per išleistą paramos eurą suteiks daugiau balų. Numatytas maksimalus galimas balų skaičius – 70, pareiškėjo savarankiško įnašo į projekto finansavimą dydis, maksimalus galimas balų skaičius – 10. Pareiškėjams, kurie įsipareigoja finansuojamomis lėšomis įsigytų transporto priemonių degalų balanse sunaudoti kuo daugiau degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių – maksimaliai 20 balų“, – dėstė M. Čižas.

Vienas iš pagrindinių dalykų šiais metais, ko nebuvo ankstesnėje projekto redakcijoje, reglamentuotas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas. „Vežėjas penkerius metus privalės teikti kasmetines suvartojamų degalų banalso ataskaitas, kiek buvo suvartota degalų, kiek jų – iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Neįvykdžius paraiškoje pateiktų įsipareigojimų, atsiranda sankcijos. Baudos, skiriamos už įsipareigojimų nevykdymą, gana ženklios“, – aiškina ADIA atstovas.

Jis priminė, jog šių metų liepą planuojamos konsultacijos su APVA atstovais, klausimus ADIA ar LKVA galima užduoti ir elektroniniu paštu.

M. Čižas atsakė į vežėjams kilusius klausimus. Bendrovės „Kauno autobusai“ atstovas Mindaugas Tarasevičius pasiūlė į aprašo sąlygas įtraukti ir galimybę finansuoti troleibusų įsigijimą, kadangi tai – vienos ekologiškiausių transporto priemonių.

Keleivių vežėjai pageidavo, kad pagal aprašą būtų galima įsigyti ne tik miestui ar priemiesčiui, bet ir tolimajam susisiekimui skirtų transporto priemonių. Siūlymams pritarta, juos nutarta pateikti projekto rengėjams.

LKVA prezidentas Gintaras Nakutis priminė, jog visos įsigyjamos transporto priemonės turės būti pritaikytos žmonėms su negalia, jei jos – ne žemagrindės, privalės būti įrengti pakėlėjai.

Susirinkę keleivių vežėjai diskutavo ir dėl tarpmiestinių sezoninių maršrutų. Nors keleivių nėra, nuo birželio 1 d. vežėjai privalo pradėti vežti keleivius sezoniniais maršrutais. Pasak G. Nakučio, vežėjai kreipėsi į Lietuvos transporto saugos administraciją, kad sezoninių maršrutų pradžios laiką būtų galima pavėlinti, remiantis ankstesnių laikotarpių keleivių srautų duomenimis, vis dėlto to padaryti nepavyko.

Vežėjų teigimu, besitęsiantis karantinas turi įtakos žmonių keliavimo įpročiams, dabar pradėti maršrutus, dvi savaites važiuoti tuščiai ir tik po to laikinai stabdyti eismą, būtų resursų švaistymas ir nuostolių generavimas. Vežėjų nuomone, duomenų apie keleivių srautų neigiamus pokyčius pakanka eismui sezoniniais maršrutais atidėti, todėl LTSA turėtų juos įvertinti ir tik tada priimti sprendimus.

Keleivių vežėjai aptarė ir kitas pastaruoju metu aktualias problemas.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka