Spalio 7-ąją Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis apsilankė UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“. Jis įteikė padėką už aktyvų dalyvavimą asociacijos veikloje bendrovės direktoriui Ričardui Leckui, taip pat – nario pažymėjimą UAB Elektrėnų autobusų parkas direktoriui Jonui Grybauskui.

UAB Elektrėnų autobusų parkas pradėjo veikti nuo šių metų liepos 1 d. Ji įkurta savivaldybės tarybos sprendimu, reorganizavus UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“. Autobusų parkui atsiskyrus, „Elektrėnų komunalinis ūkis“ išstojo iš LKVA, o Elektrėnų autobusų parkas pateikė prašymą priimti į LKVA. Pritarus visiems asociacijos prezidiumo nariams, prašymas buvo patenkintas.

R. Lecko teigimu, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ priklauso ne vienai asociacijai, bet LKVA – viena aktyviausių. „Ypač naudinga narystė buvo Covid-19 pandemijos pradžioje, kai buvo ypač daug nežinomybės. Iš asociacijos gaudavome daug naudingos informacijos, kurią platinome ir kitoms savo įmonėms. Asociacijos prezidentas G. Nakutis operatyviai spręsdavo įvairius su įstatymais susijusius klausimus, nedelsdamas kreipdavosi į valdžios institucijas. Pagalba buvo svarbi ir reikalinga. Išstoję iš asociacijos, paskatinome tapti jos nare UAB Elektrėnų autobusų parką“, – sako R. Leckas.

J. Grybauskas sako neabejojęs dėl narystės LKVA ir džiaugiasi, kad UAB Elektrėnų autobusų parkas tapo visaverte jos nare.

Įteikdamas padėkos raštą R. Leckui, G. Nakutis dėkojo už pagalbą steigiant asociaciją, taip pat – aktyvų dalyvavimą jos veikloje. „Esu tikras, kad autobusų parkas dirbs sėkmingai, svariai prisidės įgyvendinant mūsų asociacijos tikslus“, – pabrėžia LKVA prezidentas.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka