Susisiekimo ministerija prašo viešinti ir skatinti ekonomišką ir ekologišką vairavimą, kad būsimieji ir esami vairuotojai būtų supažindinami su ekonomiško ir ekologiško vairavimo pagrindais bei taikytų juos praktikoje – vairuotų taupiai, saugiai ir tausojant aplinką.

LKVA prisideda prie skatinimo mokytis vairuoti ekonomiškai.

Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje galima rasti nuorodą į Ekonomiško ir ekologiško vairavimo rekomendacijas, su jomis galima susipažinti čia

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka