Šiandien, kovo 15 d., Seimo Ekonomikos komitetas svarstė Kelių transporto kodekso pataisas ir joms pritarė.

Svarstytas 8(1), 11, 17(1), 18, 18(2) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 18(2) straipsniu įstatymo projektas. Už kiekvieną iš punktų dvylika Ekonomikos komiteto narių balsavo sutartinai, paskui bendru sutarimu pritarė visoms KTK pataisoms, įtvirtinančioms liberalų patekimą į tolimojo susisiekimo autobusais rinką bei įteisinančioms pereinamąjį laikotarpį, kuris neleis permainų pajusti tolimojo susisiekimo autobusais važiuojantiems keleiviams.

Tai reiškia, kad šiuo metu rinkoje dirbantys vežėjai pereinamuoju laikotarpiu galės vežti keleivius tais pačiais maršrutais ir dabar galiojančiais tvarkaraščiais, o nauji vežėjai galės patekti į rinką pateikę prašymus, suderinę maršrutų trasas ir eismo tvarkaraščius, atsižvelgdami į nustatytus kriterijus. Pasibaigus 18 mėn. truksiančiam pereinamajam laikotarpiui, esamiems vežėjams bus taikomi visi nauji reikalavimai.

Leidimai bus reikalingi tik tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutams, o vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutams jų nebereikės. Nustatyti minimalūs dažniai priklausomai nuo maršruto pradžios ar pabaigos miesto dydžio (gyventojų skaičiaus).

Vežėjai turės pateikti 12 mėnesių garantiją, kuria bus užtikrinami prisiimti įsipareigojimai, numatyti leidimų sustabdymo ir panaikinimo pagrindai, nustatyti reikalavimai autobusams, pvz., autobusai negalės būti senesni nei 14 metų, o nuo 2026 metų – ne senesni nei 10 metų.

Dar vienas naujas reikalavimas – vežėjai Vyriausybės nustatyta tvarka  turės pateikti atitikties nacionalinio saugumo interesams deklaraciją, jog vežėjas, jo steigėjai, kontroliuojantys asmenys, galutiniai naudos gavėjai ar kiti su jais susiję asmenys nėra susiję su valstybėmis ar teritorijomis, kurios kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui.

Įstatymas įsigalioja nuo liepos 1 d.. Svarbu, jog jame nustatyta, kad leidimai, kurie galioja iki kovo 31 d., galioja ir toliau iki birželio 30 d., t.y., keleiviai nuo balandžio 1 d. nepajus jokių nepatogumų.

Susisiekimo ministerijai suteikiama laiko iki birželio 30 d. parengti ar pritaikyti poįstatyminius teisės aktus, pvz., Autobusų stočių veiklos nuostatus, Leidimų išdavimo taisykles, Keleivių ir bagažo vežimo taisykles ir kt. „Tikimės, kad jie bus rengiami konstruktyviai ir atsižvelgiant į socialinių partnerių pasiūlymus“, – sako Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis.

Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius dėkojo visiems, prisidėjusiems prie KTK pataisų rengimo: Prezidentūros, Ekonomikos komiteto, Susisiekimo ministerijos, keleivių vežėjų atstovams. Pasak jo, svarbiausia buvo suderinti visų interesus ir pasiekti visiems priimtinų kompromisų.

„Kelias iki to buvo ilgas, visi ieškojo kompromisų, galimų sprendimų. Tai – didelis Seimo narių, Susisiekimo ministerijos, Prezidentūros darbas, prie kurio prisidėjo visi. Bendromis jėgomis pavyko rasti sprendimus, kuris tenkina visas puses. Vis dėlto svarbiausia yra tai, kad drastiškų permainų nepajus keleiviai“, – pabrėžia G. Nakutis.

Ekonomikos komitetui pritarus Kelių transporto kodekso projektui, jis bus teikiamas svarstyti Seimui, tikimasi, kad jam bus pritarta jau artimiausiu metu.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka