Pavėžėjų keliamos problemos.

Buvo aptariami siūlomi Kelių transporto kodekso (KTK) pakeitimai, reglamentuojantys taksi ir pavėžėjų veiklą.

Nutarta pateikti Seimui pastabas siūlomiems KTK pakeitimas dėl planuojamos keleivių vežimo veiklos lengvaisiais automobiliais taksi išplėtimo visos Lietuvos teritorijoje, dėl siūlomų ne vienodų (skirtingų) reikalavimų lengviesiems automobiliams taksi ir pavėžėjų tr. priemonėms, dėl nenustatytų jokių reikalavimų keleivių vežimo organizatoriams.

Smart Continent teisinio reguliavimo vertinimo ataskaitos aptarimas.

Buvo aptarta Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) užsakymų Smart Continent atlikta ataskaita dėl keleivių vežimo veiklos teisinio reguliavimo vertinimo.

Nuspręsta teikti EIM pastabas dėl pasiūlymo atsisakyti reikalavimo ekipažams reisų metu turėti bilietų kontrolės lapą ir kasos žiniaraštį, taip pat išreikšti nuomonę dėl siūlymų dar labiau liberalizuoti tolimojo susisiekimo pervežimo rinką.

Dėl tolimojo susisiekimo organizavimo kaimyninėse šalyse studijos.

Siekiant produktyvesnės diskusijos su valdžios institucijomis, buvo diskutuojama dėl tolimojo susisiekimo organizavimo (teisinio reguliavimo) palyginimo kaimyninėse šalyse poreikio ir nuspręsta ieškoti galimybių tokią studiją atlikti.

Dėl VDI viršvalandinio darbo aiškinimo suminės darbo laiko apskaitos atveju.

Posėdžio dalyvių nuomone, VDI komentaras DĖL VIRŠVALANDINIŲ DARBŲ TAIKANT SUMINĘ DARBO LAIKO APSKAITĄ yra klaidinantis ir paneigia suminės darbo laiko apskaitos esmę, todėl nutartą kreiptis į VDI su prašymu patikslinti komentarą.

Informacija dėl viešųjų paslaugų teikimo sutarčių traktavimo savivaldybėse.

Skirtingose savivaldybėse viešųjų paslaugų teikimo (VPT) sutartys yra traktuojamos skirtingai, t.y. vienose jos laikomos tiesioginėmis sutartimis pagal ES reglamentą 1370/2007, kitose – jos laikomos vidaus sandoriais. Asociacijos nariams pateiktos rekomendacijos, išsakyta nuomonė, kad tikslinga išsiaiškinti kaip VPT sutartys traktuojamos kitose šalyse.

Dėl siuntų autobusais.

Nutarta 2019-06-05 10 val. Kauno autobusų stotyje organizuoti pasitarimą dėl siuntų ir kviesti į jį kitus Lietuvos keleivių vežėjus.

Pateikta informacija apie:

-VRM paskelbto konkurso, kuriuo siekiama ateityje pertvarkyti maršrutų tinklą, norint atgaivinti „mirštančius“ kaimus.

-dėl VĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ (SIPA) prašomos savivaldybių valdomų įmonių informacijos pateikimo, nors visa prašoma informacija yra pateikiama JAR kartu su finansinių ataskaitų rinkiniais.

Daugiau apie posėdį skaitykite eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka