Š.m. rugsėjo 24 d. Kaune įvyko Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidiumo posėdis.

Jame buvo aptariama susidariusi padėtis dėl Susisiekimo ministerijos rengiamo Teisės vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais suteikimo taisyklių projekto, kurį priėmus būtų liberalizuota tolimojo susisiekimo rinka. Buvo klabama apie pereinamojo laikotarpio būtinumą iki dabartinių sutarčių galiojimo pabaigos ir kokių dar būtų galima imtis žingsnių, kad įtikinti valstybines valdžios institucijas dėl jo būtinumo.

Toliau buvo diskutuojama dėl Transporto veiklos pagrindų įstatymo ir Geležinkelių transporto kodekso pataisų, įteisinusių kombinuotus keleivių vežimus geležinkelių ir kelių transportu. Posėdžio dalyviai aptarė klausimus, kuriuos būtina užduoti planuojamame susitikime su Susisiekimo ministerijos ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovais.

Be šių pagrindinių klausimų, posėdyje buvo išnagrinėti gauti vežėjų prašymai tapti asociacijos nariais, aptartos organizuojamos kelionės į Busworld autobusų parodą Briuselyje detalės, išklausyta informacija apie asociacijos biudžeto vykdymą ir diskutuota kitais aktualiais klausimais.

Daugiau apie posėdį skaitykite eBus.lt.

LKVA informacija

eBus.lt nuotrauka