Spalio 25 d. Susisiekimo ministerijoje įvyko pasitarimas dėl tolimojo susisiekimo perspektyvos.

Jame dalyvavo susisiekimo ministras Jaroslav Narkevič, viceministras Vladislav Kondratovič, ministerijos patarėjai, LKVA, LINAVA ir LTSA atstovai.

Susisiekimo viceministras V. Kondratovič pristatė 2 alternatyvius tolimojo susisiekimo reformos variantus.

„Su pirmuoju variantu buvome supažindinti šią vasarą, Susisiekimo ministerijoje buvo organizuoti du pasitarimai, keleivių vežėjai teikė savo pasiūlymus ir pastabas. Jo esmė – „konkurencinga rinka“, t.y. visiškas tolimojo susisiekimo liberalizavimas, kai pats vežėjas, atitinkantis nustatytus reikalavimus, sudaro maršrutą ir tvarkaraštį. Keleivių vežėjai neatmetė tokio varianto, tačiau prašė pereinamojo laikotarpio iki dabar galiojančių sutarčių pabaigos – 2023-04-01, kad vežėjai ir valstybinės institucijos spėtų tam pasirengti,“ – primena LKVA prezidentas G.Nakutis.

Susisiekimo ministerijos vadovai patvirtino keleivių vežėjams, kad ministerija pritaria pereinamajam laikotarpiui abiem pertvarkos variantams, bet paminėjo, kad pozicija gali kisti priklausomai nuo Konkurencijos tarybos atliekamo tyrimo.

Pasitarime pristatytą antrąjį tolimojo susisiekimo reguliavimo variantą susisiekimo ministerija apibūdina kaip „liberalizuota rinka“.

LTSA sudaro maršrutus ir tvarkaraščius ir jų aptarnavimui skelbia savotišką „konkursą“, kurį laimi visi vežėjai, atitinkantys nustatytus reikalavimus. Jei kokio nors maršruto (pvz., nuostolingo) niekas nepanoro aptarnauti, tokiam maršrutui skelbiamas konkursas.

„Šis tolimojo susisiekimo reformos variantas svarstytinas, Susisiekimo ministerija artimiausiu metu pateiks Leidimo išdavimo taisyklių projektą, atitinkantį šį variantą, ir keleivių vežėjai turės galimybę jį įvertinti ir išsakyti savo pastabas.“ – sako G.Nakutis.

Pasitarime keleivių vežėjai kėlė ir kitus svarbius klausimus. Susisiekimo ministerijos vadovų buvo prašoma, kad, rengiant teisės aktų projektus (pvz., kelių naudotojų mokestis e-rinkliava, kombinuoti vežimai, taršos mokesčiai ir pan.), būtų laikomasi nuostatos, kad viešasis transportas yra prioritetinis ir neblogintų keleivių vežėjų padėties, lyginat su ta, kuri yra dabar.

Susisiekimo ministras informavo apie ketinimus artimiausiu metu sudaryti sektorinį patariamąjį viešojo transporto komitetą, kuriame būtų  LKVA, LINAVA, savivaldybių asociacijos, VRM ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai ir kuriame būtų svarstomi visi su viešuoju transportu susiję klausimai bei teikiamos rekomendacijos ministerijai.

„Mes palaikome Susisiekimo ministerijos vadovų ketinimus sudaryti tokį komitetą ar darbo grupę, džiugina ministerijos naujos vadovybės dalykiškas požiūris ir dėmesys viešajam transportui. Tikimės, kad ministerija, vykdydama reformas, atsižvelgs ir į keleivių vežėjų nuomonę“ – sako G.Nakutis.

Pabaigoje R. Martinavičius abiejų asociacijų vardu padėkojo ministrui J. Narkevič už susitikimą.

LKVA informacija