Š.m. sausio 7 d. Susisiekimo ministerijoje įvyko pirmas Patariamosios tarybos dėl reguliaraus susisiekimo autobusais transporto teisinio reglamentavimo Lietuvoje tobulinimo posėdis, kuriame buvo kalbėta apie Konkurencijos tarybos tyrimo išvadas apie įtariamą Konkurencijos įstatymo pažeidimą dėl Susisiekimo ministro įsakymu patvirtintų Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių  ir Lietuvos transporto saugos administracijos veiksmų jas įgyvendinant.

Posėdyje dalyvavo Susisiekimo ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, LKVA, LINAVA, Pramonininkų konfederacijos ir Savivaldybių asociacijos atstovai.

Pasitarime buvo apsikeista nuomonėmis dėl Konkurencijos tarybos tyrimo išvadų ir galimų neigiamų pasekmių tolimojo susisiekimo keleiviams ir vežėjams, jei būtų priimti siūlomi sprendimai per 6 mėnesius nutraukti sutartis dėl tolimojo susisiekimo maršrutų aptarnavimo.

LKVA išsakė savo nuomonę, kad 2018 metais LTSA sutartys su vežėjais buvo sudarytos vadovaujantis galiojančiais teisė aktais, kuriuos pati Konkurencijos taryba pripažino nepažeidžiančiais konkurencijos įstatymo, todėl sutartys yra teisėtos, o naujas teisinis tolimojo susisiekimo reguliavimas neturėtų įsigalioti anksčiau nei 2023 metais pasibaigus dabartinių sutarčių galiojimo laikui.

„Vis tik, jei sutartys būtų nutrauktos, vežėjai neturės kitos galimybės, kaip ginti savo teises teismuose, nes vežėjai yra investavę ir nutraukus sutartis neišvengiamai patirs nuostolių“, – sakė G. Nakutis.

Susisiekimo ministerijos atstovai informavo posėdžio dalyvius apie rengiamus Leidimų tolimojo susisiekimo maršrutams aptarnauti išdavimo taisyklių ir Autobusų stočių veiklos nuostatų projektus, kuriuos pateiks susipažinti ir išvadoms pareikšti artimiausiu metu.

Susisiekimo viceministras V. Kondratovič klausė vežėjų, ar jie neketina savanoriškai prisijungti prie nuolaidų taikymo sistemos šeimos kortelių turėtojams, t.y. vežėjai patys galėtų nuspręsti, kokio dydžio nuolaidas taikyti ir taip prisidėti padedant gausioms šeimoms. Buvo pabrėžta, kad rengiamas Transporto lengvatų įstatymo papildymas šeimos kortelių turėtojams taikyti 50 proc. lengvatą tolimojo susisiekimo maršrutuose (projektą rasite čia), bet, kol įstatymas bus priimtas, vežėjai galėtų patys priimti sprendimus dėl nuolaidų taikymo.

LKVA informacija