Vasario 14-ąją Visagine vyko metinis Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių (SKIA) suvažiavimas.

SKIA prezidentas Edmundas Mulokas ir direktorė Aušra Zigmontienė atsiskaitė už nuveiktus darbus, buvo išklausyta revizijos komisijos ataskaita ir patvirtintas kitų metų biudžetas. Išrinktas naujas SKIA tarybos narys, juo tapo Palangos komunalinio ūkio direktorius Gediminas Valinevičius. Taip pat priimtas sprendimas išplėsti SKIA veiklą į daugiabučių namų priežiūros sektorių. Daug dėmesio skirta bendrai su keleivininkais temai – vidaus sandoriams.

Pasak E. Muloko, šiuo metu SKIA vienija trisdešimt narių, iš kurių 26 –tikrieji. Prezidentas pristatė asociacijos veiklos kryptis, parengtus projektus, nuveiktus darbus. Svarbiausias jų – įstatymo dėl vidaus sandorių priėmimas. „Susiklostė sėkminga situacija, pavyko pasiekti, kad savivalda turėtų daugiau funkcijų, galimybę pasirinkti, ar suteikti teisę viešąsias paslaugas teikti savo valdomoms įmonėms, ar skelbti viešųjų pirkimų konkursus. Esame dėkingi Savivaldybių asociacijos prezidentui Mindaugui Sinkevičiui, kuris daug prisidėjo, kad mums palankus įstatymas būtų priimtas“, – sakė E. Mulokas.

A. Zigmontienė taip pat džiaugėsi, jog klausimą pavyko išspręsti teigiamai, priminė kitus per metus nuveiktus darbus.

E. Mulokas įteikė apdovanojimus geriausiai dirbusiems SKIA nariams, dėkojo jiems už aktyvią veiklą. Jis taip pat dėkojo Lietuvos keleivių vežimo asociacijai, prisidėjusiai sprendžiant visiems aktualius klausimus. Metinio susirinkimo dalyvius pasveikino asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis.

Daugiau skaitykite čia.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotraukos