Kovo 4 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje įvyko pasitarimas aptarti pateiktus pasiūlymus dėl transporto lengvatų bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams.

Pasitarime dalyvavo viceministras Arūnas Plikšnys, Finansų ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos keleivių vežimo asociacijos ir UAB „LG keleiviams“ atstovai.

Buvo diskutuota dėl galimybės suteikti lengvatą bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams ne tik vietiniame (priemiestiniame), bet ir tolimajame susisiekime. Buvo konstatuota, kad dabar moksleiviams yra sudarytos visos galimybės atvykti į mokyklas ir geltonaisiais autobusiukais, ir viešuoju transportu, taikant lengvatą pagal Transporto lengvatų įstatymo 6 str.

Viceministras pačią idėją palaiko kaip galimybę platesniam popamokiniam mokinių ugdymui, tačiau pagrindinis klausimas  – koks būtų valstybės biudžeto lėšų poreikis. Lietuvos keleivių vežimo asociacija atliks preliminarius skaičiavimus.

LKVA informacija