Š.m. liepos 2 d. Šiauliuose įvyko LKVA prezidiumo ir LINAVA keleivinio transporto tarybos susitikimas.

Buvo kalbėta apie asociacijų bendradarbiavimo galimybes svarbiais visiems keleivių vežėjams klausimais, t.y. bendradarbiauti reikia.

Bendradarbiavimo formos galėtų būti įvairios: periodiniai ar teminiai susitikimai, apsikeitimas informacija, bendri koordinuotini veiksmai ir pan.

Susitikimo metu buvo aptarti ir kiti keleivių vežėjams svarbūs klausimai.

Daugiausia kalbėta apie paramą (tiksliau NEparamą) keleivių vežėjams dėl neigiamo Covid-19 poveikio, kad reikėtų aktyviai kelti klausimą dėl paramos reikalingumo keleivių vežėjams žiniasklaidos priemonėse, socialinėse medijose ir t.t.

Dėl vežėjų veiksmų po  Konkurencijos tarybos 2020-07-15 sprendimo reikėtų vadovautis  teisininkų rekomendacijomis. Konkurencijos sprendimą turėtų skųsti ir vežėjai ir asociacijos.

Diskutuojant apie 2020-07-16 planuojamą SM Patariamosios tarybos posėdį dėl tolimojo susisiekimo reguliavimo po KT sprendimo kalbėta, kad būtų tikslinga paruošti pasiūlymus Leidimų išdavimo taisyklėms, sudarant vežėjams daugiau galimybių patekti į tolimojo susisiekimo rinką.

Apsikeista informacija dėl tolimojo susisiekimo maršrutų atnaujinimo po karantino. Bendra situacija tokia – kol kas pajamos padengia tik pusė sąnaudų (vidutiniškai), tačiau yra maršrutų, kur keleivių skaičius mažas. Atostogų metas, todėl keleivių gali būti daugiau, o kiek – paaiškės vėliau.

Pritarta nuomonei, kad būtina papildyti anksčiau surinktą informaciją apie Covid-19 neigiamas pasekmes gegužės ir birželio mėnesių duomenimis.

Biržų AP prašo įmonių pasidalinti informacija apie finansavimą  miesto ir priemiesčio maršrutuose. Ta informacija vežėjams ar savivaldybėms  gali būti jautri, todėl dalintis informacija būtų problematiška, tačiau patys vežėjai individualiai galėtų priimti sprendimą šiuo klausimu.

Apsikeista informacija apie paruošta įstatymo projektą, kuriuo siūloma naikinti savivaldybių valdomų įmonių vadovų darbo kadencijas, t.y. vadovas parenkamas konkurso būdų ir su juo pasirašoma neterminuota darbo sutartis.