Lietuvos keleivių vežimo asociacija kartu su asociacija „Linava“, Savivaldybių asociacija ir Pramonininkų konfederacija inicijuoja susitikimą su naujuoju susisiekimo ministru Mariumi Skuodžiu, skirtą aptarti svarbiausius keleivių vežimo klausimus. Susirinkime kalbėta apie tai, kas atstovaus asociacijai būsimame susitikime, kuris planuojamas kitą savaitę. Keleivių vežėjai viliasi, kad naujasis ministras skirs daugiau dėmesio keleiviniam kelių transportui, ypač tolimajam susisiekimui autobusais.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2021-01-21 patikslino savo kreipimąsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl teisės aktų aiškinimo. Keliamas pagrindinis klausimas – ar Leidimų taisyklės neprieštarauja aukštesniems teisės aktams, daromos prielaidos, kad LTSA neturėjo pasirinkimo teisės nepratęsti sutarčių, tačiau labai aiškiai išsako savo nuomonę, kad pačios taisyklės galimai prieštarauja Kelių transporto kodeksui, LRV nutarimui, ES reglamentui 1370/2007, Konkurencijos įstatymui ir Konstitucijai. Pasitarimo dalyvių nuomone, sunku pasakyti, koks bus teismo sprendimas dėl Konkurencijos tarybos nutarimo.

Vežėjai taip pat kalbėjo apie Susisiekimo ministerijos parengtą memorandumą dėl transporto sektoriaus prieinamumo didinimo individualių poreikių turintiems žmonėms, diskutuota dėl memorandumo turinio ir pasiūlymų. Nuspręsta, kad Lietuvos keleivių vežimo asociacija prisijungs prie šio memorandumo.

LKVA nariai taip pat aptarė situaciją tolimajame susisiekime, kalbėjo apie tai, kad autobusų keleivių nedaugėja, artimiausiu metu karantino atšaukti neplanuojama, todėl situacija vargu ar keisis artimiausiu metu. Keleivių vežėjų manymu, labai reikalinga diskusija ne tik su Susisiekimo ministerijos, bet ir su Lietuvos transporto saugos administracijos atstovais, kad būtų išgirsta vežėjų nuomonė ir būtų galima pagaliau išsiaiškinti, kaip susisiekimo problemos bus sprendžiamos toliau. Vežėjų atstovai dar kartą pabrėžė, kad yra pasiruošę konstruktyviam dialogui ir tikisi, kad į jų motyvuotus pasiūlymus bus atsižvelgiama.

Keleivių vežėjai taip pat kalbėjo apie padidėjusių išlaidų dėl COVID-19 kompensavimo savivaldybėms reikalus, įmonių atstovai pristatė situaciją savo miestuose. Aptarti ir kiti svarbiausi klausimai.

Lina Jakubauskienė