Žadama, jog transporto priemonių ir infrastruktūros pritaikymui žaliosios pertvarkos kontekste planuoja ne mažiau kaip 0,5 mlrd. eurų. Memorandume įsipareigojama užtikrinti, kad visos įsigyjamos naujos viešojo susisiekimo transporto priemonės (autobusai, troleibusai, traukiniai, keltai, pramoginiai laivai ir kt.) ir jomis teikiamos vežimo paslaugos būtų pritaikytos individualių poreikių turintiems žmonėms, o įrengiami nauji ar rekonstruojami transporto infrastruktūros objektai ir jų aplinka būtų pritaikyti įvertinant šiuos poreikius.

Pritaikyti būtina

Memorandumo pasirašymo ceremonijoje dalyvavo Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė, susisiekimo ministras Marius Skuodis, AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius Mantas Bartuška, kitų įmonių bei neįgaliųjų organizacijų atstovai. Nuo keleivių vežėjų Memorandumą pasirašė Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis.

„Memorandumo pasirašymas mums – labai atsakingas žingsnis. Kol kas geriausiai žmonėms su individualiais poreikiais pritaikytas didžiųjų miestų viešasis transportas. Tolimojo susisiekimo autobusų Lietuvoje kol kas tik septyni. Vis dėlto norėčiau pabrėžti, kad ne mažiau nei transportas svarbi infrastruktūra. Jei žmogui teks išlipti pakelės stotelėje, kur šaligatviai duobėti ar jų visai nėra, problemos neišspręsime“, – teigė G. Nakutis.

I. Šimonytė pabrėžė, kad situacija transporto srityje, kai kalbama apie skirtingos galios žmonių galimybes vis dar nėra patenkinama. Pasak jos, realiai su šių žmonių situacija susipažįstama tada, kai gyvenime susiduriama su negalią turinčiais žmonėmis. „Memorandumas siekia išspręsti šią problemą, tai svarbių darbų pradžia. Tikiu, kad Lietuva keičiasi, teisingumo ir empatijos daugėja, o požiūris į negalią turinčius yra labai svarbus mūsų brandos, žmogiškumo kriterijus“, – kalbėjo Ministrė Pirmininkė.

Pasak Seimo narės, Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkės Monikos Ošmianskienės, laisvė judėti nėra prabanga, o svarbiausia žmogaus teisė. „Raginčiau prie Memorandumo jungtis daugiau narių, mums reikia daugialypių paslaugų“, – sakė M. Ošmianskienė.

Apie būtinybę pritaikyti viešojo transporto priemones, taip pat – infrastruktūrą skirtingų negalių žmonėms kalbėjo ir Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė Dovilė Jodkaitė.

Skirs lėšų

Susisiekimo ministerija įsipareigoja iki 2027 m. įgyvendinti viešojo transporto pertvarką – viešojo transporto priemones ir jomis keliauti reikiamą infrastruktūrą pritaikyti žmonėms, turintiems negalią,  ir tam tikslui investuoti ne mažiau kaip 0,5 mlrd. eurų. Tokie veiksmai numatyti bendrame memorandume, kurį Susisiekimo ministerija, jai pavaldžios įmonės ir neįgaliuosius vienijančios organizacijos šiandien pasirašė specialioje ceremonijoje V. Kudirkos aikštėje Vilniuje.

Memorandumą pasirašiusios šalys pripažįsta, kad Lietuvoje kelių, geležinkelių, oro, vidaus vandenų ir jūrų transporto infrastruktūra tik iš dalies pritaikyta judėjimo negalią turintiems žmonėms. Neužtikrintas individualių poreikių turinčių žmonių visavertis judumas ir galimybė naudotis pritaikyta transporto infrastruktūra, transporto priemonėmis ir paslaugomis.

„Laisvė visiems judėti laisvai – vienas iš Susisiekimo ministerijos prioritetų. Pokyčius pradedame nuo savęs – prie memorandumo jungiasi ir visos susisiekimo srities įmonės. Specialiųjų poreikių turintiems žmonėms pritaikyta aplinka – autobusai, troleibusai, traukiniai, taip pat stotys, viešojo transporto stotelės – tai yra būtinos sąlygos, kurios turi užtikrinti specialiųjų poreikių turinčių žmonių dalyvavimą visuomenės gyvenime“, – po pasirašymo sakė memorandumo iniciatorius, susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Ministras ceremonijoje pakvietė visas ministerijas ir privatų sektorių jungtis prie šios iniciatyvos ir aktyviai įgyvendinti pokyčius pritaikant transportą, pastatus ir infrastruktūrą specialiųjų poreikių turintiems žmonėms.

Iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (angl. RRF) viešajam transportui atnaujinti numatoma skirti 85 mln. eurų. ES 2021–2027 m. finansiniu laikotarpiu planuojama skirti apie 368 mln. eurų dviračių / pėsčiųjų takams ir darnaus judumo planams įgyvendinti. Iš viso iš abiejų šaltinių Susisiekimo ministerija miestų infrastruktūrai, kuri bus pritaikyta ir individualių poreikių turintiems žmonėms, sutvarkyti skirs daugiau kaip 500 mln. eurų. Lėšos bus panaudotos miestų gatvėms pritaikyti individualių poreikių turintiems žmonėms, šaligatviams sutvarkyti, autobusų stotelių infrastruktūrai pritaikyti. Daug dėmesio bus skiriama darnaus judumo priemonėms ir eismo saugos priemonėms diegti pėsčiųjų ir dviračių takuose bei žaliųjų eismo saugos priemonių taikymui gatvėse. Numatyta įsigyti daugiau nei 800 elektra ir dujomis varomų mikroautobusų ir autobusų, sukurti jiems reikalingą įkrovimo infrastruktūrą.

Susisiekimo ministerija numato peržiūrėti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo principus ir numatyti įpareigojimą savivaldybėms tam tikrą dalį lėšų skirti infrastruktūrai pritaikyti individualių poreikių turintiems žmonėms. Taip pat ministerija Seimo rudens sesijai planuoja parengti teisės akto projektą, kuriame būtų įtvirtinti transporto prieinamumo specialiųjų poreikių turintiems asmenims ir riboto judumo asmenims kriterijai, kuriais turės vadovautis savivaldybės.

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka