Seimo Neįgaliųjų teisių komisija kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją ragindama užtikrinti, kad perkami mokykliniai (,,geltonieji“) autobusai būtų aprūpinti specialiąja įranga ir pritaikyti visiems vaikams ir moksleiviams, kurie jais naudosis, o ypač – turintiems judėjimo negalią ir judantiems neįgaliojo vežimėliais.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija autobusais mokyklas aprūpina nuo 2000 metų, jiems pirkti pasitelkiamos ne tik valstybės biudžeto, bet ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. Šiais metais yra numatyta nupirkti 36 mokyklinius autobusus, kurie bus paskirstyti savivaldybėms. Tačiau pastebėtina, kad mokykliniai autobusai yra perkami be specialiosios įrangos, todėl nėra pritaikyti vaikams ir moksleiviams, turintiems įvairią negalią, judantiems neįgaliojo vežimėliais. Mokyklinių autobusų pritaikymu vaikams ir moksleiviams, turintiems negalią ir judantiems neįgaliojo vežimėliais, tenka rūpintis savivaldybėms.

,,Jau laikas pirkti mokyklinius autobusus, atitinkančius individualius poreikius ir pritaikytus įvairią negalią turintiems vaikams ir moksleiviams. Pagal Europos Sąjungos reikalavimus visi viešieji pirkimai turėtų būti vykdomi atsižvelgiant į prekių ir paslaugų  prieinamumą žmonėms su negalia.

Neseniai buvo pasirašytas memorandumas, užtikrinsiantis viešojo transporto ir jo infrastruktūros pritaikymą. Jį pasirašydama Susisiekimo ministerija įsipareigojo iki 2027 m. įgyvendinti viešojo transporto pertvarką – viešojo transporto priemones ir jomis keliauti reikiamą infrastruktūrą pritaikyti žmonėms, turintiems negalią. „Kviesčiau ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vadovus prisijungti prie šio memorandumo ir skirti daugiau dėmesio vaikų ir moksleivių, turinčių negalią, problemų sprendimui“, – Neįgaliųjų teisių komisijos posėdyje sakė jos pirmininkė Monika Ošmianskienė.

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka