Birželio 15 dieną Lietuvos keleivių vežimo asociacija sukvietė keleivių vežėjus pasitarti  aptarti planuojamą parengti tolimojo susisiekimo studiją bei pasiūlymus Susisiekimo ministerijai dėl valstybės pagalbos teikimo schemų pagrindinių nuostatų. Pasitarime dalyvavo ir asociacijai nepriklausantys keleivių vežėjai, taip pat pirmą kartą naujausio LKVA nario – „LTG Link“ – atstovas.

Keleivių vežėjai teigiamai vertina Susisiekimo ministerijos sprendimą parengti studiją, kuri visapusiškai įvertintų esamą situaciją, nustatytų trūkumus ir pateiktų pasiūlymus dėl tolimojo susisiekimo sistemos tobulinimo ir siekio sukurti integruotą viešųjų paslaugų sistemą, suteikiant  galimybę visoms transporto rūšims konkuruoti vienodomis sąlygomis.

Keleivių vežėjai aptarė studiją, sprendė, kokius pasiūlymus jai teikti. Pabrėžta, jog svarbiausia studijoje turėtų būti keleiviai, todėl derėtų atlikti išsamią apklausą, ko reikia, kad žmonės persėstų iš nuosavų automobilių į autobusus, kad kelionės viešuoju transportu būtų patraukios ir patogios.

Keleivių vežėjai taip pat aptarė valstybės pagalbos teikimo schemą įmonėms, įsigyjančioms naujų ekologiškų transporto priemonių. G. Nakutis priminė, kad iki 2027-ųjų keleivinio transporto įmonėms teks pakeisti apie 3 tūkstančius transporto priemonių ekologiškesnėmis, todėl per ateinančius septynerius metus laukia didelis darbas. Susirinkimo dalyviai svarstė finansavimo intensyvumo, paraiškų atrankos vertinimo ir kitus klausimus.

Pasitarimo dalyvių nuomone, siekiant kuo didesnio dalyvavimo ir visuotinio proveržio įsigyjant netaršias keleivines transporto priemones, būtinas kuo didesnis pareiškėjų suinteresuotumas, kuris didžia dalimi priklauso nuo finansinės paramos dydžio. Be to, labai svarbu, kad atnaujinimas vyktų visoje Lietuvoje, todėl būtina rasti būdus, kad šis procesas sėkmingai vyktų ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose ir mažesnėse savivaldybėse.

Susirinkimo pabaigoje vežėjai aptarė ir kitus visiems aktualius klausimus.

 

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka