Vakar, birželio 28 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime buvo svarstomas klausimas  dėl ekstremalios situacijos valdymo priemonių, kurios įsigaliotų nuo š. m. liepos 1 d.

Nemažai nuostatų perkelta iš LRV nutarimo dėl karantino, kuris nustotų galioti paskutinę birželio dieną.

Keleivių vežėjams aktualus 2.5 punktas, kuris taikomas į Lietuvą grįžtantiems ar atvykstantiems asmenims iš šalių, įtrauktų į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą. Nutarime dėl karantino šios nuostatos nebuvo.

Taip pat aktualus 3.2.4 punktas, kur nustatoma, kad viešojo transporto paslaugos teikiamos užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Kaukės viešajame transporte išlieka privalomos

LRV nutarimo projektą galima rasti čia

LRV pasitarimo medžiagą čia

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka