Rugpjūčio 11 d.  teisės aktų sistemoje registruotas LRV nutarimo projektas dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose būtinas periodinis darbuotojų testavimas (LRV 1999-05-07 nutarimo Nr. 544 pakeitimo projektas).

Šis klausimas rugpjūčio 11 d.  buvo svarstomas ir priimtas LRV posėdyje. Numatytos dvi naujovės – testuoti privalės gamybinių įmonių darbuotojai. Dar vienas naujas dalykas – iki šiol testuotis privalėjo tie darbuotojai, kurie turėjo nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis.

Remiantis naujuoju nutarimu, testuotis privalės darbuotojai, kurie turi tiesioginį kontaktą, t.y. neliko nuolatinio tiesioginio kontakto reikalavimo, pakanka turėti tiesioginį kontaktą, tegul ir retsykiais.

Šis nutarimas turėtų įsigalioti nuo š.m. spalio 1 d.

Su LRV nutarimo projektu galima susipažinti čia

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka