Lietuvos keleivių vežimo asociacija inicijavo Memorandumo „Dėl vertybių, bendrų siekių ir prioritetinių tikslų keleivių vežimo srityje įgyvendinimo“ pasirašymą. Šis dokumentas – tai keleivių vežėjų numatyta ateities transporto vizija bei standartai, kuriuos įmonės įsipareigoja taikyti teikdamos paslaugas keleiviams.

Memorandumo idėja keleivių vežėjams kilo koronaviruso pandemijos, karantino įkarštyje, kai įmonėms teko sustabdyti ar gerokai susiaurinti veiklą. „Ėmėme galvoti – kaip gyvensime po pandemijos, ką darysime, kad susigrąžintume turėtus keleivius, kaip sieksime, kad kuo daugiau žmonių naudotųsi viešuoju transportu? Pamažu dėstėme mintis, ateities vizijas bei planus, kol susidėliojome prioritetus“, – sako LKVA prezidentas Gintaras Nakutis.

Dokumentas išreiškia keleivių vežėjų vertybes, bendrus siekius bei tikslus. Svarbiausi jų – socialiai atsakingų viešojo susisiekimo paslaugų diegimas, plačios apimties susisiekimo tinklo išlaikymas ir kokybiškų viešojo susisiekimo paslaugų plėtra, taip pat – informacijos, skatinančios visuomenę naudotis viešuoju transportu, sklaida.

LKVA priklauso tiek miesto, priemiesčio ar tarpmiesčio autobusais, tiek traukiniais vežančios bendrovės. Jos nariai žada siekti suvienyti ir kitomis transporto rūšimis keleivius vežančias įmones, tik tada atsiras galimybė siūlyti keleiviams patogiausias keliones, integruoti į bendrą tinklą įvairias – kelių, geležinkelių ir vandens – transporto rūšis. Tam būtini inovatyvūs sprendimai. „Keleivis neturėtų rūpintis, kur ir kaip persėsti iš vienos transporto priemonės į kitą, visoms transporto rūšims turėtų galioti vieningas kelionės bilietas. Sąžininga konkurencija – taip pat vienas svarbiausių mūsų veiklos principų“, – kalba G. Nakutis.

Esminis Memorandumo tikslas – pasiekti, kad kuo daugiau žmonių paliktų nuosavus automobilius namuose ir persėstų į viešąjį transportą. „Tai ypač aktualu dabar, po pandemijos, kai net 91 proc. kelionių vyksta nuosavu automobiliu. Kelionių viešuoju transportu dalis pas mus vis mažiausia Europos Sąjungoje, o Lietuvoje nuo į orą išmetamų kietųjų dalelių miršta daugiausia žmonių tarp išsivysčiusių valstybių. Sieksime, kad situacija keistųsi iš esmės“, – kalba LKVA prezidentas.

Keleivių vežėjai žada siekti Žaliojo kurso tikslų ir rinktis ekologiškas, aplinką tausojančias transporto priemones. Ne mažiau svarbu, kad jos būtų pritaikytos individualių poreikių turintiems žmonėms – LKVA pasirašė Susisiekimo ministerijos inicijuotą Memorandumą dėl transporto priemonių ir transporto fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymo individualių poreikių turintiems žmonėms.

Pasak bendrovės „Kauno autobusai“ generalinio direktoriaus Mindaugo Grigelio, Memorandumas sujungia tiek keleivių, tiek vežėjų, tiek visuomenės interesus: „Nėra kito varianto sumažinti į aplinką išmetamo CO2 kiekį – tik siekti, kad kuo daugiau žmonių iš nuosavų automobilių persėstų į viešąjį transportą. Mes, vežėjai, suprantame, kad turime teikti keleiviams koordinuotas, paprastas paslaugas, tik tada visuomenė naudosis viešuoju transportu. Tikimės, kad valdžios institucijų atstovai prisidės prie mūsų iniciatyvų ir tiek infrastruktūrą, tiek įstatyminę bazę pritaikys viešojo transporto sistemos plėtros linkme“.

„LTG Link“ korporatyvinės veiklos vadovas Gediminas Šečkus teigia, jog bendrovė ne vienus metus diegia pažangius sprendimus, skatinančius visuomenę rinktis patogų ir tvarų transportą: „Jau dabar įgyvendiname modernios bilietų pardavimo sistemos diegimą, pradėjome naujų, netaršių elektrinių traukinių pirkimą, nuolat kuriame kelionių patirtį gerinančius sprendimus. Prisijungdami prie Memorandumo norime dar kartą įtvirtinti įsipareigojimą siekti ateities transporto vizijos“.

Pirmieji Memorandumo pasirašė LKVA priklausančių įmonių vadovai, bet prie jo skatinami prisijungti ne tik keleivių vežėjai. „Prisijungimo deklaraciją gali pasirašyti kiekviena organizacija, kuriai artimi mūsų prioritetai bei tikslai – visos keleivių vežimo paslaugas teikiančios, jas administruojančios bei prižiūrinčios įmonės, įstaigos ir organizacijos, taip pat asociacijos, vienijančios keleivių vežėjus. Sutelkę bendras pastangas, lengviau galėsime pasiekti užsibrėžtų tikslų“, – pabrėžia G. Nakutis.